Bioresonantiepraktijk Ester

Uw privacy vind ik van groot belang

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend bewaard in mijn praktijk in verband met uw behandeltraject. Voor de belastingdienst bestaat een bewaartermijn van 7 jaar. Conform de wetgeving ben ik verplicht uw gegevens die op het intakeformulier staan zorgvuldig te bewaren gedurende een periode van 15 jaar.

Natuurlijk ga ik zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens.
U heeft het recht om inzage te vragen in uw gegevens en aantekeningen ten aanzien van uw analyses en behandelingen. Transparantie vind ik essentieel voor een goede behandeling.

Heeft u klachten? Natuurlijk proberen we deze samen eerst op te lossen. Lukt dit niet dan kunt u zich wenden tot het Stichting BATC waar mijn praktijk bij is aangesloten. Heeft u een klacht over een behandeling dan kunt u zich wenden tot de Stichting BATC. U kunt contact met hen opnemen via de website: www.batc.nl

Bij fraude of misbruik kan ik uw gegevens doorgeven aan politie en justitie. Indien er een wettelijke grondslag ligt van politie en justitie aan het verstrekken van uw gegevens dan ben ik verplicht daaraan mee te werken.

Tenslotte; dit is de privacy verklaring van Bioresonantiepraktijk Ester; laatst aangepast op 09-10-2019.

KvK: 62760874
Rekeningnummer: NL87RABO0308581679

Ben je benieuwd of bioresonantie iets voor je is, of heb je een vraag?

Voel je vrij om contact met mij op te nemen. Ik reageer zo spoedig mogelijk.